Вашата количка 0.00 лв.
Безплатна доставка над 30 лв.
 Виж покупката
Здравейте Гост
RSS  Сподели  Отпечатай

Българската партийна система: групиране и структуриране на партийните предпочитания 1990-2009

ISBN: 978-954-07-3159-9; История и политика


Автор: Милен Любенов
Издателство: Университетско издателство Св. Климент Охридски
Търговец:
Брой в опаковка: 1
Височина: 240 мм.
Широчина: 170 мм.
Страници 214
Тегло: - гр.
Твърди корици: Не
 

 Изпрати запитване

Книгата „Българската партийна система: групиране и структуриране на партийните предпочитания 1990-2009“ представлява емпирично изследване на факторите, които способстват групирането и структурирането на партийните предпочитания в България, като е поставен акцент върху мотивацията, основанията и причините за един или друг политически и/или партиен избор, който правят гражданите. В основата на книгата е теорията за кливиджите. Авторът разграничава две относително различни по характер партийни системи в периода 1990-2009 г. Партийната система на прехода се основава на отношението към миналото и противопоставянето комунизъм - анти-комунизъм. След изчерпването на този кли-видж партийната система в страната се дезинтегрира и авторът твърди, че липсата на системност е основна характеристика на партийната система след 2001 г. Книгата разкрива причините за слабата инс-титуционализация на политическите партии и партийната система в България. Те са разгледани в по-общия контекст на кризата на представителните функции на партиите и засилването на популизма в съвременните европейски демокрации.

Милен Любенов е главен асистент в катедра „Политология“ на  СУ „Св. Климент Охридски“, доктор па политология. Води курсовете по политически партии и движения, партийни фамилии и системи, българската партийна система. Научните му интереси са в областта на политическите партии и партийните системи, електоралното поведение, българската политика. Специализирал е европейски партийни системи в Холандия (2006). Член е на постоянната група по политически партии към Европейския консорциум за политически изследвания (ECPR). От 2007 г. е секретар на списание Политически изследвания. Редактор и съставител на книгата "Българската политология пред предизвикателствата на времето". Сред последните му публикации е: „Bulgaria“ – In: Gagatek, W. (2010). The 2009 Elections to the European Parliament. Country Reports. European University Institute. Florence.